Служба за стоматолошку здравствену заштиту

image

 

Заказивање

 1. Преко апликације “Мој доктор”
 2. Позивом  Националног кол центра Министарства здравља на број телефона 011/362-0000
 3.  Личним доласком у амбуланту у којој изабрани лекар ради. Списак изабраних лекара по службама  можете потражити кликом на линк  Изабрани лекари.

 

Информације о распореду рада лекара пацијенти могу да добију преко телефонске централе Дома здравља на бројеве телефона:

2222-100 у огранку у Булевару маршала Толбухина 30.

2095-200 у огранку у Нехровој 53.

 

Опште информације

Служба броји 108 запослених. Носиоца посла има 39 (29 су др специјалисти), који пружају стоматолошке услуге из домена:

 • дечје и превентивне стоматологије
 • ортопедије вилица
 • болести зуба са ендодонцијом
 • пародонтологије и оралне медицине
 • оралне хирургије
 • стоматолошке протетике
 • обављања дијагностике, доношење и спровођење плана терапије
 • контроле постигнутих резултата

Служба располаже савременим дентал Ро апаратима у сва три огранка , као и Ро апаратом ”Ортопантомографом” у Булевар Маршала Толбухина 30. У оквиру установе, постоји техничка сарадња гинеколошке и стоматолошке Службе, у циљу превенције и лечења болести зуба и уста трудница и породиља. У Булевар Маршала Толбухина 30, ординација бр. 8 , опремљена је за пријем и пружање стоматолошких услуга деце са посебним потребама.

Стоматолошке услуге пружају се корисницима услуга у ординацијама лоцираним у два огранка:

 • Булевар Маршала Толбухина 30
 • Нехруовој 53
 • Стоматолошким амбулантама: у осам основних школа, две гимназије и једном обданишту.

Стоматолошке услуге пружају се корисницима услуга који припадају:

 • ОБАВЕЗНИМ ВИДОВИМА осигураника, (81. 41. Закона о здравственом осигурању, СИ. Гл. Р. Србије бр: 107/05) чије услуге финансира РЗЗО у целости, или, уз плаћање партиципације (СИ. Гл. Р. Србије бр. 82/09) код: лечења компликација каријеса и вађења зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота, 50 дин. по зубу након завршеног лечења; стоматолошких прегледа и лечења у вези са повредом зуба и костију лица, 20% од утврђене цене услуге; стом. прегледа и лечења зуба пре операције срца и трансплантације бубрега, 10% од утврђене цене услуге; акрилатне тоталне и сухтоталне протезе код лица старијих од 65 година живота, 35% од утврђене цене протезе.
 • ОСТАЛИМ ВИДОВИМА осигураника, чије услуге финансира корисник по ”комерцијалном ценовнику”, истакнут на огласној табли шалтера Службе.

Ординације - Бул. Маршала Толбухина 30

Ординација болести зуба са ендодонцијом 011/2222-196
Ординација болести зуба са ендодонцијом
011/2222-195
Ординација стоматолошке протетике
011/2222-197
Пријемно тријажна ординација са оралном хирургијом
011/2222-119
Ординације за дечју и превентивну стоматологију
011/2222-181
011/2222-107
Ординација ортопедије вилица
011/2222-156
011/2222-179

Ординације - Нехруова 53

Ординација пародонтологије и оралне медицине
011/2095-271
Ординација болести зуба са ендодонцијом
011/2095-358
Пријемно тријажна ординација са оралном хирургијом
011/2095-260
Ординације за дечју и превентивну стоматологију
011/2095-359
Ординација ортопедије вилица
011/2095-355

Стоматолошке амбуланте


Обданиште ”Исток” – Јурија Гагарина 168
011/3177-611
”Младост” – Гандијева 99
ОШ “Лаза Костић” – Милентија Поповића 72
011/7130-575
ОШ “Милан Ракић” – Војвођанска 62
011/2287-574
ОШ “Кнегиња Милица” – Јурија Гагарина 78
ОШ “Бранко Радичевић” – Јурија Гагарина 125
ОШ “Радоје Домановић” – Булевар уметности 31а
011/2130-165
ОШ “20. октобар” – Омладинских бригада 138
ОШ “Борислав Пекић” – Данила Лекића 27
011/3187-375
IX гимназија – Булевар маршала Толбухина 41
011/2601-292
X гимназија “Михајло Пупин” – Пролетерске солидарности 52
011/3130-661