Goce Delceva

Dani akreditacije od 22.03 – 25.03.2016.

 

Dom zdravlja „Novi Beograd“ je sklopio Ugovor o akreditaciji zdravene ustanove sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova RS br. 36/32 12.11.2015. godine, sa ciljem ponovne akreditacije. dalje…