Preventivni pregledi

debelo-crevo

Zakažite termin kod izabranog lekara kako biste uradili preventivni pregled i proverili svoje zdravlje na vreme.  Za kalendar preventivnih pregleda kliknite na link Kalendar preventivnih pregleda

Pregled na rano otkrivanje raka debelog creva

Rak debelog creva je široko rasprostranjena bolest sa značajnim oboljevanjem i smrtnošću. Osobe starosti od 50 do 69 god. oba pola, kod svog izabranog lekara mogu izvršiti pregled kao i testiranje na neprimetno krvarenje u stolici i to jedanput u dve godine.

Test je savremen i ne zahteva pripremu pacijenta.

 

dojkaPregled na rano otkrivanje raka dojke

Pri sistematskim pregledima kod izabranog lekara opšte medicine se obavija palpatorni pregled dojki za žene starije od 19 godina. Pregled se obavlja jedanput godišnje kod žena u 20. i 22. godini, od 23. do 34. godine jedanput u 5 godina, a kod starijih od 35 godina jedanput u 2 godine. Daje se i uputstvo za samopregled dojki.

Kod izabranog lekara ginekologa se obavija preventivni ginekološki pregled jedanput godišnje. On sadrži razgovor sa lekarom, ginekološki pregled, pregled dojki, laboratorijske testove, utvrđivanje zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih mera. Žene starije od 45 god. se upućuju na mamografski pregled jedanput u 2 godine. Skrining na rano otkrivanje raka dojke se vrši telefonskim pozivanjem žena starosti 50-69 godina, na pregled kod ginekologa.

 matericaPregled na rano otkrivanje raka grlića materice

Kod Vašeg izabranog ginekologa se može obaviti preventivni ginekološki pregled svake godine. Pregled sadrži razgovor sa lekarom, ginekološki pregled, uzimanje brisa za PAP test, VS test, kolposkopski pregled, pregled dojki itd. Pregled se obavija jedanput godišnje za sve žene starije od 15 godina. Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice se obavlja kod žena od navršenih 25 do 69 godina jedanput u 3 godine, ako su prethodna 2 preventivna pregleda negativna.