Objekti

Dom zdravlja “Novi Beograd” u Bulevaru maršala Tolbuhina

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 30
Telefon: 011/2222-100,
Fax: 011/2222-190

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih
 • Polivalentna patronaža
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
 • Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostilku
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku
 • Specijalističko konsultativna služba
 • Služba za nemedicinske poslove

Ogranak Doma zdravlja “Novi Beograd” u Nehruovoj

Adresa: Nehruova 53
Telefon: 011/2095-200

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: kućno lečenje i polivalentna patronaža
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
 • Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku
 • Specijalističko konsultativna služba

Ogranak Doma zdravlja “Novi Beograd” u Omladinskih brigada

Adresa: Omladinskih brigada 104
Telefon: 011/2095-400

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih
 • Polivalentna patronaža
 • Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
 • Služba za laboratorjsku dijagnostiku
 • Specijalističko konsultativna služba
 • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Zdravstvena stanica “Ledine”

Adresa: Rumska 2
Telefon: 011/2277-675

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Zdravstvena stanica “Blok 28”

Adresa: Španskih boraca 42
Telefon: 011/7704-327

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Zdravstvena stanica “Bežanijska kosa”

Adresa: Teodora Borockog 15
Telefon: 011/3185-385, 3185-386

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Ambulanta opšte medicine “Beogradske elektrane”

Adresa: Savski nasip 11
Telefon: 011/2093-504

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Ambulanta opšte medicine “Srbijagas”

Adresa: Autoput 11
Telefon: 011/3539-333

Službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih