Služba za laboratorijsku dijagnostiku

laboratorija

Struktura službe

Služba laboratorijske dijagnostike obavlja rad u tri laboratorije raspoređene u:

 • Bulevar maršala Tolbuhina 30
 • Nehruova 53
 • Omladinskih brigada 104

Službu čine:

 • 2 diplomirana farmaceuta – specijalisti medicinske biohemije
 • 1 doktor medicine – specijalista kliničke biohemije, magistar med. nauka
 • 2 diplomirana farmaceuta – medicinski biohemičari
 • 31 laboratorijskih tehnhičara
 • 5 peračica laboratorijskog posuđa
 • 1 spremačica

Delatnost službe

Služba laboratorijske dijagnostike bavi se uzimanjem i laboratorijskim ispitivanjima uzoraka krvi (hematološke i biohemijske analize, parametri hemostaze), pregledom urina i pregledom fecesa.

Laboratorije su opremljene savremenim hematološkim analizatorima, biohemijskim analizatorima analizatorima za određivanje parametara hemostaze kao i ostalim uređajima neophodnim da se obezbedi kvalitetna usluga za pacijente.

Dnevno se prima oko 650 pacijenata.

U okviru laboratorije, svakodnevno se radi unutrašnja kontrola kvaliteta.

Preventivni rad

Laboratorije u Bulevarz maršala Tolbuhina 30 i Nehruovoj 53, vrše analiziranje uzoraka u okviru sistematskih pregleda deci predškolskog uzrasta (april – maj), kao i deci školskog uzrasta (oktobar, novembar).

U okviru laboratorije u Omladinskih brigada 104, sprovodi se preventivni program za zaposlene u mnogobrojnim firmama (periodični sistematski pregledi), u cilju prevencije različitih bolesti.

Organizacija rada službe

Radno vreme Službe laboratorijske dijagnostike:
07:00 – 20:00 radnim danima
08:00 – 18:00 subotom

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajućeg lekara, kao i overenu zdravstvenu knjižicu.

Prijem pacijenata (odrasli, deca): 07:00 – 08:30 (ponedeljak – petak) – prizemlje laboratorije

Prijem trudnica: 09:00: – 09:30 (ponedeljak – petak) – prizemlje laboratorije.

Prijem hitnih uzoraka: 07:00 – 20:00 (leukociti, urin). Od 07:00 – 13:30 u laboratoriji u prizemlju, od 13:30 – 20:00 na II spratu.
Deca i trudnice imaju svoje termine za prijem: deca od 07:00 – 09:00, trudnice od 09:00 – 09:30
Zakazivanje OGT – testa u laboratoriji na II spratu od 07:00 – 20:00 časova.

Priprema pacijenata

 • Pre dolaska u laboratoriju, pacijent ne treba da konzumira hranu poslednjih 12h
 • Ujutru (na dan dolaska u laboratoriju), pacijent ne treba da unosi tečnost
 • Ukoliko je pacijent na terapiji, lekove treba da uzme nakon završenog prijema u laboratoriji
 • Urin doneti u sterilnoj bočici kupljenoj u apoteci (preporučljivo je sakupiti prvi jutarnji urin)
 • Ukoliko se uzima bris grla, preporučljivo je da se tog jutra ne operu zubePriprema pacijenata

Analize koje se rade u laboratoriji

Hematološke analize

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom
 • Sedimentacija

Biohemijske analize

 • Glukoza u serumu
 • Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT)
 • Urea u serumu
 • Kreatinin u serumu
 • Mokraćna kiselina u serumu
 • Bilirubin (ukupni) u serumu
 • Bilirubin (direktni) u serumu
 • Proteini (ukupni) u serumu
 • Albumin u serumu
 • C – reaktivni protein (CRP) u serumu
 • Gvožđe u serumu
 • AST (L – aspartat aminotransferaza) u serumu
 • ALT (L – alanin aminotransferaza) u serumu
 • Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
 • HDL – holesterol u serumu
 • LDL – holesterol u serumu
 • Holesterol u serumu
 • Trigliceridi u serumu
 • Natrijum u serumu
 • Kalijum u serumu
 • Hloridi u serumu
 • NgBA1S

Parametri hemostaze

 • Vreme krvarenja
 • Vreme koagulacije
 • Protrombinsko vreme
 • Fibrinogen

Analiza urina

 • Kvalitativno ispitivanje urina
 • Kvantitativno ispitivanje sedimenta urina

Analiza fecesa

 • Test na okultno krvarenje (krv u stolici)

Edukacija

Zaposleni u Službi laboratorijske dijagnostike redovno pohađaju mnogobrojne kurseve za inovaciju znanja.

Biohemičari stiču nova saznanja iz oblasti laboratorijske dijagnostike u okviru kongresa i simpozijuma, kao i drugih vidova predavanja koja organizuju Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Društvo medicinskih biohemičara Srbije i Srpsko lekarsko društvo. Kurseve za laboratorijske tehničare organizuje Udruženje laboratorijskih tehničara Srbije. Biohemičari i laboratorijski tehničari prate i predavanja koja se organizuju u Domu zdravlja ”Novi Beograd”.