Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

rehab

O nama

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja ’’Novi Beograd’’ smeštena je u dva objekta: Goce Delčeva 30 i Nehruova 53.

 

Raspored fizijatara po objektima

Bulevar maršala Tolbuhina 30

 

 • dr Ivana Vidanović

Nehruova 53

 • dr Verica Blagojević
 • dr Sanja Ivić

Rad se odvija timski

 • Fizijatar
 • Fizioterapeuti
 • Medicinska sestra

Za koordinaciju rada su zaduženi

 • Načelnik službe: dr Ivana Vidanović – fizijatar
 • Odgovorni lekari u smeni: /
 • Glavni terapeut: Dragan Milenković – viši fizioterapeut
 • Zamenik glavnog terapeuta: Biljana Marković – viši fizioterapeut

Fizikalna medicina je savremena grana medicine koja u lečenju podrazumeva primenu fizikalnih agenasa i pokreta u cilju povratka obolelog ili povređenog u normalan život.
Služba obavlja preventivni pregled dece u 4. godini života po uputu pedijatra, i preventivni pregled u 6-7. godini života, pred polazak u školu.

Fizikalna terapija se obezbeđuje kroz sledeće terapijske procedure:

 • Elektroterapija
 • Magnetoterapija
 • Ultrazvučna terapija
 • Ručna masaža
 • Termo terapija
 • Fototerapija
 • Laseroterapija
 • Kineziterapija

Lečimo i zbrinjavamo široki dijapazon oboljenja

 • Reumatska oboljenja: degenerativna, zapaljenska i vanzglobni reumatizam
 • Oboljenja i oštecenja perifernog i centralnog nervnog sistema
 • Stanja posle povreda lokomotornog aparata
 • Obavljamo sistematske preglede dece pred polazak u školu, u 4. i 10. godini života (treći razred OŠ)
 • Zajedno sa pedijatrima radimo na prevenciji, radnom otkrivanju, lečenju i praćenju dece sa deformitetima kičmenog stuba, grudnog koša i stopala

Zakazivanje pregleda i terapije je vezano za pacijente sa hroničnim degenerativnim oboljenjima kičme, zglobova i ostalim hroničnim stanjima, do mesec dana, dok se sva ostala stanja primaju bez zakazivanja ili sa kraćim čekanjem od par dana.

Pratimo svetske trendove, prisustvujemo kongresima, stručnim sastancima kontinuirano edukujući kadar u cilju lečenja i rehabilitacije pacijenata.