Polivalentna patronaža

poli

O nama

Delokrug rada patronažne sestre:

 • trudnice- rizične (fiziologija trudnoće, merenje pritiska, oprema za bebu…)
 • babinjara i novorođenče (uspostavljanje laktacije, nega novorođenčeta, obrada pupka…)
 • odojče i rizično odojče (praćenje rasta i razvoja, pravilna ishrana, vežbe za psihomotorni razvoj…)
 • malo dete 2 i 4 godine (praćenje rasta i razvoja,pravilna ishrana, prevencija povređivanja…)
 • osobe preko 65 godina (zdravi stilovi života, merenje pritiska, prevencija povređivanja…)
 • hronični bolesnici (obuka za davanje insulina, obuka za korišćenje inh. pumpice, obuka porodice za negu nepokretnog bolesnika…)

Svakog radnog dana vrši se merenje krvnog pritiska od 11:30-13:30č na dva punkta: Maršala Tolbuhina (laboratorija), Nehruova (patronažna služba)

Delokrug rada patronažne sestre je i zdravstveno-vaspitni rad:

 • individualni i grupni
 • individualni rad se sprovodi u porodici prilikom patronažne posete (zdrav stil života, odgovorno roditeljstvo, pravilna ishrana, sticanje veština…)
 • grupni zdr-vasp rad se sprovodi u Domu zdravlja, osnovnim školama i lokalnoj zajednici u vidu predavanja i kreativnih radionica. Raspolažemo najmodernijim očiglednim zdr-vasp sredstvima (kompjuter,projektor…), propagandnim materijalom i edukovanim kadrom koji se konstantno usavršava i prati inovacije.
 • Patronažne sestre su uključene u rad škole roditeljstva – ishrana trudnica, dojenje i nega novorođenčeta.
 • Savetovalište za ishranu odojčića – ishrana u prvoj godini života
 • Rad u zajednici – saradnja sa mesnim zajednicama, 17 osnovnih škola, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, domovima za stara lica, udruženjem obolelih od multiple skleroze, cerebralne paralize, sa klinikama (sestrinsko pismo).
 • Obeležavamo sve aktivnosti po kalendaru javnog zdravlja i učestvujemo u raznim manifestacijama koje organizuje Institut za javno zdravlje Srbije i grad Beograd (Bazar zdravlja, Jesenji sajam zdravlja, Svetski dan zdravlja…)