O nama

Vizija

Vizija nam je da sprečimo nastanak bolesti kod svih naših sugrađana.

Misija

Misija Doma zdravlja Novi Beograd je da očuva i unapredi zdravlje ljudi stavljajući u prvi plan kvalitet usluga zasnovan na stručnosti osoblja i pouzdanosti dijagnostike, kao i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama.

dom

Dom zdravlja Novi Beograd, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u opštini Novi Beograd, pruža osiguranicima preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti i povreda.

Službe doma zdravlja “Novi Beograd” su raspoređene u tri ogranka, tri ambulante, dve zdravstvene stanice i jedanaest stomatoloških ambulanti u predškolskim i školskim ustanovama.

Rad u domu zdravlja realizuje:
220 lekara od kojih su 142 specijalisti, 4 subspecijalisti, 3 primarijusi, 4 magistri, 9 zdravstvenih saradnika, 5 farmaceuta (od kojih je 3 specijalista medicinske biohemije), 78 viših medicinskih sestara, 338 srednjih medicinskih sestara, 99 administrativnih i tehničkih radnika.

Istorijat

Prvi istorijski pomen naselja stanovništva na teritoriji Novog Beograda potiče iz vremena turske vladavine nad Srbijom. Pronađen je u knjizi iz 1713. godine “Kruševski pomenik” gde se beleži postojanje srpskog naselja sa 32 kuće, po imenu Bežanija, najranije 1512. godine

nbgd

Posle Drugog svetskog rata naselje Novi Beograd se razvilo u moderan velegrad. Dan 11.04.1948. godine se uzima kao dan nastanka i početka izgradnje Novog Beograda.
Novi Beograd je jedna od 17 beogradskih opština. Nalazi se na levoj obali reke Save. Sa “starim” Beogradom je povezan sa pet mostova. Zauzima površinu od 4074 hektara. Kroz središte Novog Beograda prolazi Evropski put E-75. Moderno i urbanizovano naselje je podeljeno na blokove i 18 mesnih zajednica. Prema popisu iz 2002. godine u Novom Beogradu je živelo 217.773 stanovnika prosečne starosti 41.3 god.

Dom zdravlja ”Novi Beograd” je osnovan 1948. godine kada je počela izgradnja Novog Beograda. U početku je to bila ambulanta, zatim zdravstvena stanica, a od 24.04.1953. godine, rešenjem Narodnog odbora grada Beograda postaje Dom zdravlja.

Isrorijat 2  Istorihjat 6  Istorijat 3  Istorijat 4  Istorijat 5  Istorijat 7 Istorijat 8  Istorijat 1