О нама

Визија

Визија нам је да спречимо настанак болести код свих наших суграђана.

Мисија

Мисија Дома здравља Нови Београд је да очува и унапреди здравље људи стављајући у први план квалитет услуга заснован на стручности особља и поузданости дијагностике, као и задовољство корисника пруженим услугама.

dom

Дом здравља Нови Београд, као носилац примарне здравствене заштите у општини Нови Београд, пружа осигураницима превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у циљу спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести и повреда.

Службе дома здравља “Нови Београд” су распоређене у три огранка, три амбуланте, две здравствене станице и једанаест стоматолошких амбуланти у предшколским и школским установама.

Рад у дому здравља реализује:
220 лекара од којих су 142 специјалисти, 4 субспецијалисти, 3 примаријуси, 4 магистри, 9 здравствених сарадника, 5 фармацеута (од којих је 3 специјалиста медицинске биохемије), 78 виших медицинских сестара, 338 средњих медицинских сестара, 99 административних и техничких радника.

Историјат

Први историјски помен насеља становништва на територији Новог Београда потиче из времена турске владавине над Србијом. Пронађен је у књизи из 1713. године “Крушевски поменик” где се бележи постојање српског насеља са 32 куће, по имену Бежанија, најраније 1512. године

nbgd

После Другог светског рата насеље Нови Београд се развило у модеран велеград. Дан 11.04.1948. године се узима као дан настанка и почетка изградње Новог Београда.
Нови Београд је једна од 17 београдских општина. Налази се на левој обали реке Саве. Са “старим” Београдом је повезан са пет мостова. Заузима површину од 4074 хектара. Кроз средиште Новог Београда пролази Европски пут Е-75. Модерно и урбанизовано насеље је подељено на блокове и 18 месних заједница. Према попису из 2002. године у Новом Београду је живело 217.773 становника просечне старости 41.3 год.

Дом здравља ”Нови Београд” је основан 1948. године када је почела изградња Новог Београда. У почетку је то била амбуланта, затим здравствена станица, а од 24.04.1953. године, решењем Народног одбора града Београда постаје Дом здравља.

Isrorijat 2  Istorihjat 6  Istorijat 3  Istorijat 4  Istorijat 5  Istorijat 7 Istorijat 8  Istorijat 1