Поливалентна патронажа

poli

О нама

Делокруг рада патронажне сестре:

 • труднице- ризичне (физиологија трудноће, мерење притиска, опрема за бебу…)
 • бабињара и новорођенче (успостављање лактације, нега новорођенчета, обрада пупка…)
 • одојче и ризично одојче (праћење раста и развоја, правилна исхрана, вежбе за психомоторни развој…)
 • мало дете 2 и 4 године (праћење раста и развоја,правилна исхрана, превенција повређивања…)
 • особе преко 65 година (здрави стилови живота, мерење притиска, превенција повређивања…)
 • хронични болесници (обука за давање инсулина, обука за коришћење инх. пумпице, обука породице за негу непокретног болесника…)

Сваког радног дана врши се мерење крвног притиска од 11:30-13:30ч на два пункта: Маршала Толбухина (лабораторија), Нехруова (патронажна служба)

Делокруг рада патронажне сестре је и здравствено-васпитни рад:

 • индивидуални и групни
 • индивидуални рад се спроводи у породици приликом патронажне посете (здрав стил живота, одговорно родитељство, правилна исхрана, стицање вештина…)
 • групни здр-васп рад се спроводи у Дому здравља, основним школама и локалној заједници у виду предавања и креативних радионица. Располажемо најмодернијим очигледним здр-васп средствима (компјутер,пројектор…), пропагандним материјалом и едукованим кадром који се константно усавршава и прати иновације.
 • Патронажне сестре су укључене у рад школе родитељства – исхрана трудница, дојење и нега новорођенчета.
 • Саветовалиште за исхрану одојчића – исхрана у првој години живота
 • Рад у заједници – сарадња са месним заједницама, 17 основних школа, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, домовима за стара лица, удружењем оболелих од мултипле склерозе, церебралне парализе, са клиникама (сестринско писмо).
 • Обележавамо све активности по календару јавног здравља и учествујемо у разним манифестацијама које организује Институт за јавно здравље Србије и град Београд (Базар здравља, Јесењи сајам здравља, Светски дан здравља…)