Služba kućnog lečenja

kucno

O nama

Služba kućnog lečenja Doma zdravlja ”Novi Beograd” je osnovana 1. oktobra 1981. godine i predstavljala je novi vid kontinuiranog lečenja na nivou primarne zdravstvene zaštite i kao takva je najstarija služba na ovim prostorima.

U službi kućnog lečenja radi 3 lekara,  i 19 sestara na podeli terapije.

Pacijenti kućnog lečenja su pacijenti oboleli od aktivne progresivne bolesti koja ugrožava život i pacijenti u akutizaciji svoje hronične bolesti koji su trenutno ili trajno nepokretni.

Upućivanje na kućno lečenje vrši izabrani lekar, a prijem na kućno lečenje vrši lekar kućnog lečenja po obavljenoj prvoj kućnoj poseti. Ritam posećivanja određuje zdravstveno stanje pacijenta. U stanu pacijenta se sprovodi parenteralna terapija (infuziona, intravenska, supkutana i intramuskularna), previjanje rana (postoperativnih, ulkusnih, malignih, dekubitalnih), promena urinarnih katetera, kontrola glikemije i EKG. Pored toga vrši se zdravstveno vaspitni i edukacija članova porodice za sprovođenje peroralne terapije, primenu transdermalnih flastera i negu nepokretnih pacijenata.

Nalozi za kućno lečenje i nalozi za davanje injekcija se primaju u toku celog radnog vremena.