24.05.2013.

Званична посета Светске здравствене организације

Званична посета Мисије WHO Регион Европа, Дому здравља Нови Београд.

world-healt-organisation

У органзацији светске здравствене организације /WHО/, Регион Европа, Државне канцеларије у Београду, Министарства здравља РС  и  КМСЗТС, у Београду је од 02.до 04.11.2011.год. одржан састанак  под називом “Support for Serbian nurses“.

Чланови мисије су били: Dr Valerie  Fleming – policy adviser nursing and midwifery, HRD division of haelth systems and public haelth, Tamara Lubi – haed of WHO collaborating center for PHC, Maрибор  i Majда Шлајмер Jaпељ – Senior adviser.

Имајући у виду резултате које је ДЗ Нови Београд постигао у предходном периоду, као и углед и репутацију коју има. Мисија је посетила нашу здравствену установу 04.11.2011год.

У двочасновном разговору са Колегијумом главних сестара , Руководиоцем јединице за квалитет и Начелником службе опште медицине, највише се дискутовало о унапређењу јавног здравља кроз разне активности и новине на пољу здравствене неге, као и раду и унапређењу теренских активности.

Делегација WHО је најавила да ће у оквиру колаборативног центра у Марибиру бити омогућено да 10 сестара из наше установе заврше обуку за тренере-едукаторе из области јавног здравља и да касније наставе са тим процесом у Србији.