24.05.2013.

Zvanična poseta Svetske zdravstvene organizacije

Zvanična poseta Misije WHO Region Evropa, Domu zdravlja Novi Beograd.

world-healt-organisation

U organzaciji svetske zdravstvene organizacije /WHO/, Region Evropa, Državne kancelarije u Beogradu, Ministarstva zdravlja RS  i  KMSZTS, u Beogradu je od 02.do 04.11.2011.god. održan sastanak  pod nazivom “Support for Serbian nurses“.

Članovi misije su bili: Dr Valerie  Fleming – policy adviser nursing and midwifery, HRD division of haelth systems and public haelth, Tamara Lubi – haed of WHO collaborating center for PHC, Maribor  i Majda Šlajmer Japelj – Senior adviser.

Imajući u vidu rezultate koje je DZ Novi Beograd postigao u predhodnom periodu, kao i ugled i reputaciju koju ima. Misija je posetila našu zdravstvenu ustanovu 04.11.2011god.

U dvočasnovnom razgovoru sa Kolegijumom glavnih sestara , Rukovodiocem jedinice za kvalitet i Načelnikom službe opšte medicine, najviše se diskutovalo o unapređenju javnog zdravlja kroz razne aktivnosti i novine na polju zdravstvene nege, kao i radu i unapređenju terenskih aktivnosti.

Delegacija WHO je najavila da će u okviru kolaborativnog centra u Maribiru biti omogućeno da 10 sestara iz naše ustanove završe obuku za trenere-edukatore iz oblasti javnog zdravlja i da kasnije nastave sa tim procesom u Srbiji.