24.05.2017.

Лекарска уверења за поморце (Seaman’s book) у Служби за медицину рада

Овим путем обавештавамо све потенцијалне клијенте да је Министарство здравља решењем бр. 53-00-207/2014-07 од 30. јула 2014. године утврдило да Дом здравља „Нови Београд” испуњава све прописане услове

за вршење здравствених прегледа помораца  (Сеаман’с боок) у Служби за медицину рада, ул. Омладинских бригада 104.

Цене прегледа:

  • Рад на броду (матрикуле) за мушкарце 8.240,00 динара
  • Рад на броду (матрикуле) за жене 8.850,00 динара

 

Све додатне информације можете добити на телефон 011 / 2095 – 417.

 

ship