24.05.2017.

Lekarska uverenja za pomorce (Seaman’s book) u Službi za medicinu rada

Ovim putem obaveštavamo sve potencijalne klijente da je Ministarstvo zdravlja rešenjem br. 53-00-207/2014-07 od 30. jula 2014. godine utvrdilo da Dom zdravlja „Novi Beograd” ispunjava sve propisane uslove

za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca  (Seaman’s book) u Službi za medicinu rada, ul. Omladinskih brigada 104.

Cene pregleda:

  • Rad na brodu (matrikule) za muškarce 8.240,00 dinara
  • Rad na brodu (matrikule) za žene 8.850,00 dinara

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011 / 2095 – 417.

 

ship