27.05.2013.

Акредитован Дом здравља Нови Београд

На свечаној додели сертификата о акредитацији 05.02.2013. године, Дому здравља „Нови Београд“ уручен Сертификат о акредитацији на три године (јануар 2013 – јануар 2016.године).

sertifikat_o_akreditaciji

У организацији Министарства здравља Републике Србије и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) у Београду је одржана свечана додела сертификата о акредитацији за 2012. годину. Сертификати су уручени представницима 17 акредитованих здравствених установа, домова здравља: „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Блаце, Дољевац, Гроцка, Ивањица, Ниш, Нови Сад, Рековац, Савски венац, Косјерић, Ужице, Пожега, Стари град, Врање, Земун, Нови Београд и Жабари. Сертификат о акредитацији се додељује на период од седам година (6 домова здравља), на период од три године (9 домова здравља) и на период од једне године (2 дома здравља).

Сертификате о акредитацији представницима домова здравља уручио је прим. др Зоран Ковачевић, помоћник министра здравља и др Снежана Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

У циљу унапређења квалитета здравствених услуга, Министарство здравља Републике Србије финансијски је подржало акредитацију ових здравствених установа у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке. Кроз активности пројекта ДИЛС, од 2010. године у поступак акредитације укључено је укупно 80 домова здравља, од којих је 36 домова здравља овај поступак успешно прошло, док је по први пут у поступку акредитације још 44 домова здравља.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Основа акредитације су препоручени и развијени стандарди од стране здравствених професионалаца за здравствене установе, а у складу са интернационалним стандардима.