27.05.2013.

Akreditovan Dom zdravlja Novi Beograd

Na svečanoj dodeli sertifikata o akreditaciji 05.02.2013. godine, Domu zdravlja „Novi Beograd“ uručen Sertifikat o akreditaciji na tri godine (januar 2013 – januar 2016.godine).

sertifikat_o_akreditaciji

U organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) u Beogradu je održana svečana dodela sertifikata o akreditaciji za 2012. godinu. Sertifikati su uručeni predstavnicima 17 akreditovanih zdravstvenih ustanova, domova zdravlja: „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Blace, Doljevac, Grocka, Ivanjica, Niš, Novi Sad, Rekovac, Savski venac, Kosjerić, Užice, Požega, Stari grad, Vranje, Zemun, Novi Beograd i Žabari. Sertifikat o akreditaciji se dodeljuje na period od sedam godina (6 domova zdravlja), na period od tri godine (9 domova zdravlja) i na period od jedne godine (2 doma zdravlja).

Sertifikate o akreditaciji predstavnicima domova zdravlja uručio je prim. dr Zoran Kovačević, pomoćnik ministra zdravlja i dr Snežana Manić, direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije finansijski je podržalo akreditaciju ovih zdravstvenih ustanova u okviru projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ – DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke. Kroz aktivnosti projekta DILS, od 2010. godine u postupak akreditacije uključeno je ukupno 80 domova zdravlja, od kojih je 36 domova zdravlja ovaj postupak uspešno prošlo, dok je po prvi put u postupku akreditacije još 44 domova zdravlja.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Osnova akreditacije su preporučeni i razvijeni standardi od strane zdravstvenih profesionalaca za zdravstvene ustanove, a u skladu sa internacionalnim standardima.