Лекарска уверења

uverenje

Медицина рада

 • Цене су формиране на основу Јединственог ценовника превентивних прегледа и услуга из области медицине рада града Београда који се примењује од 01.02.2006 године, који је објављен у слузбеном гласнику РС бр.23/92.
 • Пријем лица заинтересованих за издавање лекарског уверења је радним данима
  од 07:00 до 13:30h. За издавање лекарских уверења, где је неопходна анализа крви,
  пријем заинтересованих лица је од 07:00 до 09:00h.
 • Организује се рад и суботом за све фирме које су заинтересоване за издавање лекарских уверења за своје запослене.

Ценовник

 1. За правна лица у складу са закљученим уговором.
 2. За физичка лица:
  • Рад на броду (матрикуле) за мушкарце 8.240,00 динара
  • Рад на броду (матрикуле) за жене 8.850,00 динара
  • За одлазак на рад у иностранство (рад на висини) 6.059,00 динара
  • За добијање радне визе 2.804,00 динара
  • За смештај у домове за стара лица 1.635,00 динара
  • За суд 1.157,00 динара
  • За поседовање оружија 2.490,00 динара
  • За трајно издржавање 1.516,00 динара
  • За управљање моторним чамцем 1.991,00 динара
  • За усвајање детета 1.516,00 динара
 3. За административне раднике 2.300,00 динара
 4. За просветне и здравствене раднике 2.804,00 динара
 5. За угоститељске раднике (конобари, кувари) 3.072,00 динара
 6. Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту 2.000,00 динара
 7. Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту 712,00 динара
 8. Лекарска уверења за послове са повећаним ризиком:
  • Висина 6.059,00 динара
  • Бука 4.936,00 динара
  • Тежак физички рад 4.936,00 динара
  • Чувари, ватрогасци 6.058,00 динара
  • Руковаоци грађевинским машинама 6.344,00 динара
 9. Лекарска уверења за упис студената на факултете (цена у зависности од прегледа које захтевају одређени факултети)
 10. Професионална оријентација 354,00 динара
 11. Одлазак у иностранство (цена у зависности од прегледа које захтевају земље у које се путује)

 

Издавање лекарских уверења за возаче свих категорија:

 • Аматери А и Б категорија 2.093,00 динара
 • Професионални возачи Ц, Е и Д категорија 3.430,00 динара

 

 

МЕДИЦИНА РАДА
УЛ. ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 104
ТЕЛ: 011/2095-400