18.09.2013.

Stres i tehnike njegovog prevazilaženja

Srpsko lekarsko društvo – Podružnica  doma zdravlja “Novi Beograd” organizuje stručni sastanak  na temu:
“Stres i tehnike njegovog prevazilaženja”

Predavači:

  • mr sci med Prim dr Aleksandra Sekulić
  • dr Dragana Gojšina

Sastanak  je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Akreditacija broj A – 222 od 15.7.2013.

Seminar će se održati 25.9.2013. u sali Doma zdravlja Novi Beograd, Goce Delčeva 30 sa početkom u 13 časova i 2.10.2013. u 13 časova u objektu  u Nehruovoj 53.

Akreditacija počinje u 12.30 č, prijave za seminar kod Glavnih sestara službi.

Seminar je namenjen lekarima i medicinskim tehničarima. Učešće na seminaru je besplatno

Broj bodova za slušaoce: 2