08.04.2011.

Podružnica SLD DZ Novi Beograd Organizuje akreditovan seminar za lekare i medicinske tehničare

„Sprečavanje nasilja među mladima i prevencija suicida”

dr Srboljub Stajić, spec. pedijatrije

Subota 16.04.2011. godine, od 09:30 u Goce Delčeva 30
Akreditacija Zdravstvenog saveta br. A-l-4055/10 od 29.10.2010.

Prijava kod glavne sestre službe pedijatrije.

6 bodova za slušaoce