25.08.2011.

Akreditovani sastanci

Dom zdravlja Novi Beograd organizuje:

Akreditovane stručne sastanke u oviru kontinuirane medicinske edukacije za medicinske sestre – tehničare.

Odlukom Zdravstvenog savet Srbije br 153-024246/2010-2 od 16.08.2011 godine


Teme:

D-1-1933/11  Upravljanje ljudskim resursima – MS Sanja Blagojević

D-1-1936/11  Menadzment u zdravstvu – VMS Vera Arsenić

D-1-1937/11  Planiranje kadrova – MS Marija Jelić

D-1-1983/11  Rukovodjenje – VMS Vesna Jovanović

Predavač 2 boda

Slušalac po temi 1 bod

Mesto održavanja: sala u Goce Delčeva, 17. Septembra 2011 od 10 do 14

————————————————————————————————-

Tema: Komunikacija u zdravstvenoj službi

Predavači: Služba opšte medicine

Redni broj akreditacije:

D-1-1940/11   –  VMS Glavinić Sandra

D-1-1941/11   –    MS Ivanković Đurđa i Dabetić Aleksandra

D-1-1942/11   –    MS Mirjana Marjanović

D-1-1944/11   –    MS Jasmina Jovičić

Predavač 2 boda

Slušalac po temi 1 bod

Predavanje je besplatno

Mesto održavanja: sala u Goce Delčeva, 10. Septembra 2011 od 10 do 14č