08.02.2016.

Позив за подношење понуда – “Услуге одношења и третирања медицинског отпада”, редни број набавке 5/2016

188-4 Poziv za podnosenje ponuda 08.02.2016