19.01.2017.

Позив за подношење понуда – „Услуга одржавање медицинских и немедицинских програма и информационих система, редни број набавке 5/2017

148-4 Poziv za podnosenje ponuda 19.01.2017