15.11.2019.

Позив за подношење понуда „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 31/2019

1026-4 Poziv za podnosenje ponuda 15.11.2019