04.07.2016.

Позив за подношење понуда-„Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 18/2016

714-4 Poziv za podnosenje ponuda 04.07.2016