22.09.2015.

Позив за подношење понуда “Санитетски и медицински материјал ” – медицински филмови за суви поступак, за штампање слике, са дигиталног ортопантомографа, величине 8х10 инча, редни број набавке 29/2015

816-4 Poziv za podnosenje ponuda 22.09.2015