01.12.2017.

Позив за подношење понуда- „Обнова годишњих лиценци за виртуелизацију и кластер „citrix xenserver advanced edition“, обнова гаранције (произвођачке) за постојећа два hp сервера“, редни број набавке 37/2017

1172-4 Poziv za podnosenje ponuda 01.12.2017