23.04.2019.

Питања и одговори везани за конкурсну документацију “Куповина санитетског и медицинског материјала”, редни број 13/2019

407-19 Odgovor na postavljeno pitanje 23.04.2019