22.12.2017.

Одлука о обустави поступка за партију број 5 – „Куповина техничког материјала“, редни број набавке 42/2017

1214-14 Sken, Odluka o obustavi postupka 22.12.2017