22.02.2018.

Одлука о додели уговора – “Услуге одношења и третирања медицинског отпада”, редни број 8/2018

165-9 Sken, Odluka o dodeli ugovora 19.02.2018