01.02.2017.

Одлука о додели уговора – „Услуга одржавање медицинских и немедицинских програма и информационих система, редни број набавке 5/2017

148-10 Scen, Odluka o dodeli ugovora 01.02.2017