29.07.2019.

Одлука о додели уговора – „Услуга одржавања серверске инфраструктуре-SLA”, редни број набавке 27/2019

746-8 Odluka o dodeli ugovora 29.07.2019