26.11.2018.

Одлука о додели уговора – „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 31/2018

1722-12 Odluka o dodeli Ugovora 26.11.2018