23.10.2015.

Одлука о додели уговора “Санитетски и медицински материјал ” – медицински филмови за суви поступак, за штампање слике, са дигиталног ортопантомографа, величине 8х10 инча, редни број набавке 29/2015

816-15 Одлука о додели Уговора 23.10.2015