23.10.2015.

Odluka o dodeli ugovora “Sanitetski i medicinski materijal ” – medicinski filmovi za suvi postupak, za štampanje slike, sa digitalnog ortopantomografa, veličine 8h10 inča, redni broj nabavke 29/2015

816-15 Odluka o dodeli Ugovora 23.10.2015