07.12.2015.

Одлука о додели уговора „Обнова годишњих лиценци за виртуелизацију и кластер „citrix xenserver advanced edition“, обнова гаранције (произвођачке) за постојећа два hp сервера-повишен ниво и обнова годишњих лиценци (320 kom) за антивирусни софтвер „trend micro office scan client server“, редни број јавне набавке 41/2015

1070-8 Odluka o dodeli Ugovora 07.12.2015