08.11.2019.

Одлука о додели уговора – „Куповина резервних делова за рачунарску опрему“, редни број набавке 35/2019

1054-8 Odluka o dodeli Ugovora 08.11.2019