01.12.2017.

Одлука о додели уговора – Извођење радова на објектима Дома здравља „Нови Београд“- молерско-фарбарски, подополагачки, столарски и остали радови, редни број набавке 31/2017

1068-10 Sken, Odluka o dodeli Ugovora 01.12.2017