08.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору – „Услуге осигурање имовине и запослених“ редни број јавне набавке 8/2016

209-12 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 08.03.2016