22.02.2017.

Oбавештење о закљученом уговору “Услуга одржавање медицинских и немедицинских програма и информационих система”, редни број набавке 5/2017

148-13 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.02.2017