31.07.2015.

Обавештење о закљученом уговору – “Санитетски и медицински материјал”, редни број набавке 20/2015, партије 1,2,3 и 4

538-17 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 31.07.2015