14.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору – „Куповина резервних делова за рачунарску опрему“, редни број набавке 35/2019

1054-9 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 14.11.2019