11.12.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – “Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте”, редни број 36/2018

1898-6 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 11.12.2018