25.08.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда – “Куповина лекова ван Уговора са РФЗО”, редни број 21/2016

846-6 Obavestenje o produzetku roka 25.08.2016