19.08.2014.

Obaveštenje o obustavi postupka”Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme” za partije 7,8,13,14,15,21, redni broj javne nabavke 33/2014

626-19 Obavestenje o obustavi 18.08.2014