09.12.2013.

Konkursna dokumentacija –„Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 42/2013

949-5 Konkursna-servisiranje 09.12.2013