27.03.2017.

Konkursna dokumentacija – „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 15/2017

398-5 Konkursna-servisiranje 27.03.2017