14.08.2017.

Измене и допуне – „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 24/2017

859-6 Izmena konkursne dokumentacije 14.08.2017