19.04.2019.

Измена и допуна конкурсне документације и одговор на постављено питање „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 12/2019

374-15 Odgovori na pitanja, izmena dokumentacije 19.04.2019