21.05.2018.

Други одговор на питање- „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2018

543-9 Drugi odgovor na pitanje 21.05.2018